Trombose voortaan zelf meten? Start nu direct en zonder wachtlijst!

Trombose? Meet waar en wanneer het u uitkomt!
Als u nooit meer vast wilt zitten aan bezoeken aan de trombosedienst,
meet dan voortaan zelf uw bloedwaarden. Uw zorgverzekeraar vergoedt
volledig de kosten. Start nu direct en zonder wachtlijst!